برگزاری دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه عمران و معماری توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

با عنایت به برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی درروزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه سال جاری و درخواستهای مکرر جهت برگزاری دوره های آمادگی آزمون، واحد آموزش سازمان درنظر دارد این دوره از کلاس ها را با حضور اساتید مجرب کشوری مدعو از تهران(آقایان دکتر خلوتی، مهندس صهری و دکتر میرزا محمدی) برای رشته های عمران و معماری و براساس برنامه زمان بندی زیر در دی ماه سال جاری برگزار نماید.
متقاضیان می توانند جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۹۷/۹/۲۴ به واحد آموزش سازمان مراجعه نمایند.
جدول زمانبدی و هزینه ثبت نام دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات