شهر فاروج دارای ۹۲ هکتار بافت ناکارآمد میانی  مصوب و فاقد محدوده اسکان غیر رسمی می باشد

شهر فاروج دارای ۹۲ هکتار بافت ناکارآمد میانی مصوب و فاقد محدوده اسکان غیر رسمی می باشد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی سجاد ابراهیمی رئیس اداره راه و شهرسازی فاروج از تشکیل اولین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان فاروج با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان خبرداد.

وی افزود: در ابتدا جناب آقای عمادیانفر سرپرست محترم معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل به تشریح سند ملی و آیین نامه های اجرایی آن برای حضار جلسه پرداخت.

در ادامه جناب آقای صادق ،سرپرست فرمانداری و رئیس ستاد شهرستان فاروج بیان و تاکید نمود: بازآفرینی برنامه ای کامل و جامع می باشد که در صورت اجرای دقیق آن می تواند مشکلات و کاستیهای بافت فرسوده را مرتفع نماید.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان فاروج در پایان اضافه کرد :در این جلسه مقرر گردید جهت استفاده از مزایا و اعتبارات بازآفرینی شهری شهرداری فاروج از محل اعتیارات داخلی نسبت به انجام مطالعات توسط مشاورذیصلاح با هماهنگی این اداره کل اقدام نماید.

منبع:

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات