گزارش تصویری جلسه در خصوص انتقال اسناد اعیانی در معاملات ثانویه به متقاضیان غیر واجد شرایط مسکن مهر طبق بخشنامه جدید یکش...

گزارش تصویری جلسه در خصوص انتقال اسناد اعیانی در معاملات ثانویه به متقاضیان غیر واجد شرایط مسکن مهر طبق بخشنامه جدید یکش...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات