گزارش تصویری ستاد بازآفرینی شهری فاروج  شنبه ۱۷ اذر ۹۷

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات