پایش محتوی گوگرد نفت گاز یورو ۴ جایگاههای سوخت استان یزد

پایش محتوی گوگرد نفت گاز یورو ۴ جایگاههای سوخت استان یزد

پایش محتوی گوگرد نفت گاز یورو ۴ جایگاههای سوخت استان یزد با حضور کارشناسان آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی صورت پذیرفت.


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی و به استناد ماده ۱۸ قانون هوای پاک و در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری فی مابین معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به منظور پایش محتوای گوگرد نفت گاز یورو ۴، اولین دوره نمونه برداری از جایگاههای سوخت منتخب استان با حضور کارشناسان آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام گرفت .

لازم به ذکر است به منظور اجرای مطلوب این امر، در هر نمونه برداری، از هر جایگاه ۲ نمونه آزمایشگاهی و شاهد اخذ می گردد که نمونه شاهد به مدت سه ماه توسط اداره کل حفاظت محیط زیست برای پایشهای نظارتی و مقایسه ای نگهداری شده و سپس برای صحت سنجی پایشها، تعدادی از نمونه های شاهد به میزان حداقل ۱۰ درصد نمونه ها به صورت تصادفی توسط ادارات کل انتخاب و در آزمایشگاههای ذیصلاح مورد پایش مجدد قرار گرفته و نتایج بدست آمده با نتایج آزمون وزارت نفت مقایسه می گردد که گزارشات مربوطه و نتایج آنالیز به صورت ماهیانه به دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست جهت اقدامات بعدی منعکس می گردد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات