صدور پروانه و پایانکار ساختمانی مستلزم استفاده از ابزارهای کاهنده ...

صدور پروانه و پایانکار ساختمانی مستلزم استفاده از ابزارهای کاهنده ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات