ساکنان طرق برای دریافت سند باید از طریق آستان قدس اقدام کنند/ تشکیل ...

ساکنان طرق برای دریافت سند باید از طریق آستان قدس اقدام کنند/ تشکیل ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات