اطلاعیه دوره استاندارد آموزش شایستگی (ویژه مجریان تجربی برق ساختمان)

اطلاعیه دوره استاندارد آموزش شایستگی (ویژه مجریان تجربی برق ساختمان)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات