جلسه رییس و اعضای هیات مدیره سازمان با نمایندگان آزمایشگاه های ژئوتکنیک و بتن و کارگروه فنی سازمان

جلسه رییس و اعضای هیات مدیره سازمان با نمایندگان آزمایشگاه های ژئوتکنیک و بتن و کارگروه فنی سازمان

جلسه رییس و اعضای هیات مدیره سازمان با نمایندگان آزمایشگاه های ژئوتکنیک و بتن و کارگروه فنی سازمان

جلسه رییس و اعضای هیات مدیره سازمان با نمایندگان آزمایشگاه های ژئوتکنیک و بتن و کارگروه فنی سازمان برگزار و مقرر گردید در جهت ارتقای کیفی ساخت و ساز نسبت به فعال سازی کمیته ژئوتکنیک و اقدام در زمینه بررسی دفترچه های ژئوتکنیک و همچنین اجرای طرح ناظر حفاری و هماهنگی بین مهندسان محاسب پروژه و آزمایشگاه ها اقدام گردد.
ضمنا مقرر گردید نسبت به برگزاری انتخابات کمیته ژئوتکنیک طی برگزاری جلسات با مدیران عامل شرکت های آزمایشگاهی فعال و دارای پروانه اقدام گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات