جزئیات زلزله ۳.۶ باسمنج در مجاورت کلانشهر تبریز

به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، زلزله خفیفی به بزرگی ۳.۶ ساعت ۹:۲۶ صبح روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ در ۱۲ کیلومتری تبریز و در حوالی باسمنج( ۶ کیلومتری باسمنج) رخ داد. هرچند زلزله از نظر میزان آسیب‌رسانی قابل‌توجه نیست اما رخداد آن در مجاورت کلانشهر لرزه خیز تبریز شایان توجه است.

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره جزئیات زلزله ۳.۶ باسمنج تبریز به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: مختصات گزارش شده برای رومرکز زلزله ۳۸.۰۲۵ عرض و ۴۶.۴۱۰ طول جغرافیائی و عمق کانونی آن ۹ کیلومتر است. زمین‌لرزه از نقطه مرکزی شهر تبریز حدود ۱۱ کیلومتر بسمت شرق و جنوب شرقی واقع می‌شود، رومرکز این زمین‌لرزه در واقع در مجاورت شرقی شهر قرار داشته و بعنوان مثال در ۳.۸ کیلومتری شرق ال گلی قرار می گیرد و بنابراین حائز اهمیت است.

بیت اللهی ادامه داد: رومرکز از گسل شمال تبریز ۵ کیلومتر فاصله داشته ودر سوی جنوبی آن در مجاورت جاده باسمنج قرار می گیرد.

این پژوهشگر و محقق دانشگاهی خاطرنشان کرد: چنین به‌ نظر می‌رسد که زلزله در اثر جنبائی گسل شمال تبریز و یا یکی از شاخه‌های فرعی آن رخ داده است. این امر معرف، فعال‌بودن منطقه از نظر لرزه‌ای است و لازم است که رخداد زلزله های خفیف در امتداد گسل ها با دقت بالا مورد پایش قرار گیرد.

بیت‌اللهی در تشریح جزئیات بیشتر این زلزله گفت: با توجه به تهیه فایل نسبتا دقیق موقعیت گسل‌های شهر تبریز و اطراف آن و نیز تعیین حریم گسل‌های شهر تبریز که با همکاری ارزنده مسئول وقت دفتر سازمان زمین شناسی در تبریز، آقای دکتر فریدی، و مشارکت اعضای کارگروه زلزله استان آذربایجان شرقی صورت گرفت، موقعیت رومرکز زلزله بر روی فایل تحت GIS گسل های تدقیق شده شهر تبریز قرار داده شد.

وی توضیح داد: در شکل ۱ در محیط google earth  که از فایل گسل‌های ایران(دکتر حسامی، پژوهشگاه زلزله) استفاده شده است، و نشان داده شد که رومرکز زلزله در جنوب گسل امتداد لغز شمال تبریز جانمائی می‌شود. در شکل ۲ موقعیت رومرکز زلزله بر روی نقشه جدید گسل های تهیه شده برای کلانشهر تبریز قرار داده شده است.

بیت‌اللهی گفت: در جنوب گسل شمال تبریز با سازوکار امتداد لغز، شاخه‌های گسلی به سوی شهر و به جنوب راندگی دارند. این گسله ها هم جزء گسل های اصلی و با طول بیش ۱۰ کیلومتر هستند.

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: نکته مهم در مکانیسم این گسله ها، سازوکار معکوس آنهاست که با سازوکار گسل شناخته شده شمال تبریز متفاوت است. نکته مهم دیگر، عبور آنها از محدوده شهری است که گاه به مجاورت بافت های فرسوده شهر تبریز نیز فرا می‌رسد و ضرورت دارد که هر گونه فعالیت خرد لرزه ای در راستای این گسله ها مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تجربه در برخی از زلزله ها نشان داده که پیش از وقوع زلزله‌های بزرگ، گاه و در بعضی حالات، زلزله‌های کوچک رخ داده اند، هر چند که با این تصور نمی‌شود بهیچ وجه نمی‌توان اظهار نظر قطعی نمود ولی در چنین مواقعی توصیه بر این است که حتما هوشیاری کافی بویژه نزد مسئولان و مدیران وجود داشته باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات