برگزاری سومین کارگروه مدیریت پسماند شهرستان لنجان در سال جاری

برگزاری سومین کارگروه مدیریت پسماند شهرستان لنجان در سال جاری

برگزاری سومین کارگروه مدیریت پسماند شهرستان لنجان

سومین کارگروه مدیریت پسماند شهرستان لنجان برگزار شد.

به گزارش"پارما" سومین کارگروه مدیریت پسماند شهرستان لنجان  به ریاست دکتر صفرخانلو فرماندار این شهرستان با موضوع بررسی آخرین وضعیت نخاله های سطح شهرستان و وضعیت مدیریت پسماند پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید طرح جامع مدیریت پسماند های پزشکی ظرف مدت یک ماه توسط شرکت های بازیافت لنجان و بهپاک نگین تهیه و در گارگروه مدیریت پسماند اینده مطرح گردد.

همچنین مقرر گردید مطبها و مراکز درمانیی که درخصوص جمع اوری انتقال و دفن اصولی پسماند پزشکی همکاری نمی کنند شبکه بهداشت و درمان و نظام پزشکی برخورد قانونی نمایند.

همچنین مقرر گردید بمنظور عملیاتی شدن مصوبات کارگروه قبلی مدیریت پسماند انتقال نخاله های ساختمانی به محل مجاز کلیه شهرداری ها و دهیاری ها مدیریت و نظارت نمایند و به بمنظور مدیریت بهتر و برخورد قانونی با متخلفین تمامی خودروها شهرداری ها و دهیاری ها شناسنامه دار شوند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات