شکارچی متخلف در پارک ملی تندوره درگز دستگیرشد.

شکارچی متخلف در پارک ملی تندوره درگز دستگیرشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگزگفت: فردی که بصورت غیرقانونی به قصد شکار وارد پارک ملی تندوره درگز شده بود، از طربق تصاویر دوربینهای حفاظتی پارک ثبت و پس از آن شناسایی شد.

حسین اصلاحی افزود: با شناسایی متهم و بازرسی از منزل وی با دستور دادستان عمومی و انقلاب درگز، اجزای دو راس قوچ و میش وحشی، یک قبضه سلاح گلوله زنی غیر مجاز و تعدادی فشنگ چهارپاره نیز کشف و ضبط شد.

وی گفت:  متهم هنگام دستگیری سلاح گلوله زنی را رو به محیط بانان گرفت و قصد آسیب به آنها را داشت که با اقدام سریع محیط بانان خلع سلاح و پس از تشکیل پرونده و ارجاع به مرجع قضایی با نظر قاضی پرونده روانه ی زندان شد.

با هدف حفاظت از تنوع زیستی، رفتارشناسی گونه های جانوری و ثبت تخلفات احتمالی، تعدادی دوربین حفاظتی در مسیرهای موجود در پارک ملی تندوره نصب شده است.

پارک ملی تندوره در شمال شرقی ایران و نزدیک ترکمنستان در شمال خراسان رضوی در شهرستان درگز قرار دارد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات