مراکز پزشکی متخلف درگناباد به قانون معرفی می شوند

مراکز پزشکی متخلف درگناباد به قانون معرفی می شوند

خبر کوتاه / محمد یوسف نژاد رئیس حفاظت محیط زیست گناباد گفت: در سومین جلسه کمیته فنی پسماندهای پزشکی این شهرستان ضمن تصویب تجهیز سیستم اتوکلاو بیمارستان بهلول این شهرستان به تجهیزات ثبت کامپیوتری یاگرافیک منظور پایش مداوم و اتوماتیک، مقرر شد نظام پزشکی گناباد ،درمانگاه ها ،آزمایشگاه ها و مطب هایی که درخصوص جمع آوری و تفکیک و ساماندهی پسماندهای عفونی اقدام نکرده اند را به منظور پیگیری های قانونی معرفی نماید. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات