انتصاب رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان کرمان

انتصاب رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان کرمان

صبح امروز طی حکمی از سوی دکتر رضا جزینی زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان  میلاد اسماعیلی کرمانی به عنوان رئیس اداره حقوقی استان کرمان منصوب گردید ،  این حکم در اجرای منویّات مقام معظم رهبری وسیاستهای معظم اله ، ابلاغی به سران سه قوه و توجه به رویکرد زیست محیطی دولت تدبیر امید صادر گردید، همچنین در این حکم به پیگیری مطالبات زیست محیطی استان تاکید شده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات