بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و فرماندار کرمان از تعدادی واحدصنعتی دامداری درمحدوده بخش ماهان

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و فرماندار کرمان از تعدادی واحدصنعتی دامداری درمحدوده بخش ماهان

بنابه گفته سیدوحیدسیدجعفری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان:

امروز مورخ ۱۹ آذر ماه دکتر جزینی زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان به همراه مهندس بابایی فرماندارکرمان از تعدادی واحد‌ه صنعتی دامداری در بخش ماهان بازدید نمودند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات