انجام تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب به فضای سبز در زمان بارش‌ها

انجام تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب به فضای سبز در زمان بارش‌هاپیمان بضاعتی پوردراین رابطه اظهار کرد: امیدوار هستیم در هنگام وقوع بحران بتوانیم خسارت‌های وارده به فضای سبز و درختان را تا حد امکان کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه تمامی امکانات برای جلوگیری از آسیب به درختان و فضای سبز به کار گرفته خواهد شد، ادامه داد: برنامه ریزی لازم برای بسیج امکانات مورد نیاز به جهت عملیات برف روبی معابر، پارک‌ها و بوستان‌ها با هدف تسهیل در تردد شهروندان و سبک‌سازی سرشاخه های درختان، صورت گرفته است.

بضاعتی پور با بیان این که هرس زمستانه درختان با رعایت نکات فنی و ایمنی لازم در دستور کار قرار گرفته است، گفت: یکی از مهمترین اهداف هرس درختان ایجاد یکنواختی و تعادل و استحکام بیشتر شاخه ها در مقابل شرایط نامساعد جوی، باد و طوفان و جلوگیری از شکستن شاخه‌ها درهنگام بارش برف است.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، یادآور شد: امیدواریم مجموعه اقدامات و تلاش‌های انجام گرفته به کاهش ایرادات قبلی در زمان بحران منجر شده و بتوانیم بهتر از سال‌های گذشته، خدمات رسانی موثر داشته باشیم. پیمان بضاعتی پور در گفت وگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج ، اظهار کرد: امیدوار هستیم در هنگام وقوع بحران بتوانیم خسارت‌های وارده به فضای سبز و درختان را تا حد امکان کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه تمامی امکانات برای جلوگیری از آسیب به درختان و فضای سبز به کار گرفته خواهد شد، ادامه داد: برنامه ریزی لازم برای بسیج امکانات مورد نیاز به جهت عملیات برف روبی معابر، پارک‌ها و بوستان‌ها با هدف تسهیل در تردد شهروندان و سبک‌سازی سرشاخه های درختان، صورت گرفته است.

بضاعتی پور با بیان این که هرس زمستانه درختان با رعایت نکات فنی و ایمنی لازم در دستور کار قرار گرفته است، گفت: یکی از مهمترین اهداف هرس درختان ایجاد یکنواختی و تعادل و استحکام بیشتر شاخه ها در مقابل شرایط نامساعد جوی، باد و طوفان و جلوگیری از شکستن شاخه‌ها درهنگام بارش برف است.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، یادآور شد: امیدواریم مجموعه اقدامات و تلاش‌های انجام گرفته به کاهش ایرادات قبلی در زمان بحران منجر شده و بتوانیم بهتر از سال‌های گذشته، خدمات رسانی موثر داشته باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات