در ادامه فرهنگ سازی توسط سازمان؛
ارسال پیام تبریک به مدیر کل راه و شهرسازی توسط مجمع خیرین ماهک انجام گرفت

در ادامه فرهنگ سازی توسط سازمان؛ ارسال پیام تبریک به مدیر کل راه و شهرسازی توسط مجمع خیرین ماهک انجام گرفت

در ادامه فرهنگ سازی توسط سازمان؛

ارسال پیام تبریک به مدیر کل راه و شهرسازی توسط مجمع خیرین ماهک انجام گرفت


با دستور ریاست سازمان، دکتر فرشیدرضا حقیقی، از این پس به منظور کاهش مصرف کاغذ و هزینه موثر در برگزاری مراسم ها، با اهداف خیرخواهانه و به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران؛ هزینه های صرف شده بابت گل و بنر و امثالهم تا حد امکان صرف امور خیریه خواهد شد.

این هزینه ها در هر شهر صرف خیریه های همان شهر خواهد شد. امیدواریم این فرهنگ در استان مازندران با پیشگامی نظام مهندسی مازندران و از طرف جامعه مهندسی نهادینه شود و روز به روز شاهد ترقی و پیشرفت در این زمینه باشیم.

در تبریک به مدیر کل محترم راه و شهرسازی آقای مهندس سیدمحمد نظری از جانب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، توسط مجمع خیرین ماهک صورت گرفت .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات