زوابط عمومی شهرداری رامسر/ دیدار سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر رامسر با ریاست جدید اداره امور مالیاتی شهرستان رامسر به جهت تبریک

زوابط عمومی شهرداری رامسر/ دیدار سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر رامسر با ریاست جدید اداره امور مالیاتی شهرستان رامسر به جهت تبریک

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات