خریداری یک دستگاه خودروی جاروب از محل پرداخت عوارض

خریداری یک دستگاه خودروی جاروب از محل پرداخت عوارض

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قائم شهر

  منبع خبر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر یک شهرداری در شهر قائم شهر می باشد

   نظرات