برگزاری جلسات ماهانه ستاد بازآفرینی شهری

برگزاری جلسات ماهانه ستاد بازآفرینی شهری

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک، در این نشست جعفر پور ضمن تشریح برنامه ها و دستورکار ستاد بازآفرینی شهری، گزارشی از اقدامات سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و برنامه ها و سیاست های آتی ارایه نمود.
بختیاری فرماندار اراک و رییس ستاد بازآفرینی شهری، نیز بر جذب منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز طرح ها و برنامه های بازآفرینی از طریق شرکت مادر تخصصی بازآفرینی ایران تاکید کرد و افزود: در جلسه ای که در مرداد ماه سال جاری در دفتر معاون وزیر راه و شهرسازی دکتر عشایری برگزارشد، جهت تحقق برنامه ها و طرح های مصوب در ستاد باز آفرینی کشور، منابع مالی خوبی تخصیص گردید.
وی در خصوص وظایف دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری(سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک) افزود: تعریف برنامه ها و اقدام های مشترک فی ما بین دستگاه ها و نهادهای عضو ستاد از وظایف عملی و عینی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری است که ضمن مدیریت ستاد می بایست بر تحقق طرح ها نیز تلاش نماید.
بختیاری همچنین در خصوص برگزاری منظم جلسات این ستاد، خاطر نشان ساخت که هر ماه جلسه ای متناسب با نیازها و دستورالعمل های ستاد بازآفرینی استان، بایستی برگزار گردد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات