رئیس سازمان نظام مهندسی استان در دیدار با شهردار قائمشهر عنوان کرد:
سازمان سعی بر تسریع، تسهیل و روان سازی ارائه خدمات مهندسی به مردم دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان در دیدار با شهردار قائمشهر عنوان کرد: سازمان سعی بر تسریع، تسهیل و روان سازی ارائه خدمات مهندسی به مردم دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان در دیدار با شهردار قائمشهر عنوان کرد:

سازمان سعی بر تسریع، تسهیل و روان سازی ارائه خدمات مهندسی به مردم  دارد.


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران آمادگی دارد در حوزه شرح وظایفی که دارد و استفاده از ظرفیت علمی و فنی مهندسان، تعامل ملزم به ارتقا کیفیت ساخت و ساز داشته باشد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، بهمن معین پور شهردار قائمشهر با هیات رئیسه سازمان دیدار کرد .

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در این نشست اظهار کرد: بخش زیادی از سیمای شهری و روند ساخت و ساز، متاثر از فعالیت شهرداری‌ها است .

دکتر حقیقی با اشاره به نقش به سزای شهرداری‌ها در ساماندهی به ساخت و سازهای شهری، افزود: در این زمینه اقداماتی از سوی شهرداری‌ها انجام شده و نیازمند فعالیت مستمر است .

وی با اشاره به اقدامات شهردار قائمشهر در این زمینه، گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران آمادگی دارد در حوزه شرح وظایفی که دارد و استفاده از ظرفیت علمی و فنی مهندسان، تعامل سازنده ای داشته باشد .

شهردار قائمشهر در این دیدار اظهار کرد: گسترش همکاری بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها به توسعه مدرن شهری منجر می‌شود. وی به برنامه ریزی در جهت اجرایی شدن سامانه سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور) در شهرداری قائمشهر اشاره داشته و در راستای عملیاتی سازی آن ملزم تعامل طرفین می باشد.

تسریع کار صدور خروجی در نظام مهندسی و صدور پروانه در شهرداری ها از جمله مسائل مطرح شده در راستای گسترش همکاری‌های بین بخشی و مورد تاکید طرفین بوده است .

نهادینه شدن خدمات مهندسی در همه شهرها

همچنین مهندس اباذری و اعضای شورای شهر گلیا بندپی هم با هیات رئیسه سازمان دیدار و گفت و گو کردند. در این نشست بر همکاری متقابل و استفاده از ظرفیت‌های متعددی که شورا و نظام مهندسی در اختیار دارند تاکید شد .

در این دیدار توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی شهرها، درنظرگیری شرایط گوناگون در شهرهای مختلف و بکارگیری مشوق هایی جهت افزایش نفوذ خدمات مهندسی و گسترش آن در سطح شهر از مطالب مورد بحث آقای مهندس اباذری و اعضای محترم شورای شهر بود.

رئیس سازمان نیز بر بکارگیری خدمات مهندسی در کلیه گروههای ساختمانی تاکید داشت و این امر را مشروط به واقعی سازی خدمات به تناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرها دانست و عنوان کرد خصوصاً در اینگونه شهرها، سازمان خواستار همکاری شهرداری و شورا با توجه به همکاری های سازمان نظام مهندسی و مهندسان عضو سازمان در خدمت رسانی می باشد.

دکتر حقیقی همچنین بیان داشت: سازمان حاضر به هرگونه همکاری و درنظرگیری شرایط ویژه در ظرفیت های قانونی است تا در یک پروسه زمانی، استفاده از خدمات مهندسی در شهرها نهادینه شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات