حضور مهندس کاظمی مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام در جمع صمیمی مردم بخش زرین آباد شهرستان دهلران به همراه مهندس سلیمانی د...

حضور مهندس کاظمی مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام در جمع صمیمی مردم بخش زرین آباد شهرستان دهلران به همراه مهندس سلیمانی د...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات