معاون سازمان حفاظت محیط زیست دربازدید از مناطق طبیعی خراسان رضوی :خالص ترین نژاد قوچ اوریال در پناهگاه حیات وحش حیدری زیست می کند

معاون سازمان حفاظت محیط زیست دربازدید از مناطق طبیعی خراسان رضوی :

توسعه طبیعت گردی کم عارضه ترین شیوه بهره برداری از مناطق است /شکار پایدار درکشور راه اندازی می شود/ خالص ترین نژاد قوچ اوریال در پناهگاه حیات وحش حیدری زیست می کند

معاون محیط طبیعی و ت ن وع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به خراسان رضوی و بازدید از منطقه حفاظت شده رئیسی  در نیشابور عنوان داشت : توسعه طبیعت گردی و استفاده از ظرفیت های طبیعی کم عارضه ترین شیوه بهره برداری از مناطق و دراولویت است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی،حمید ظهرابی دراین بازدید اظهار داشت : حفاظت از حیات وحش و زیستگاه ها محور اصلی مدیریت مناطق طبیعی است و باید درکنار آن بهره برداری پایدار برابر دستور العمل های IUCN و کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی با مشارکت مردم محلی و بومیان منطقه به عنوان یک سیاست راهبردی مد نظر قرار گیرد.

وی ضمن اشاره به ضرورت شناسایی و رفع تعارضات به منظور همسو سازی منافع مردم با حفظ حیات وحش گفت: ابزار هایی همچون بهره برداری مرتعی، برداشت گیاهان دارویی، دامداری درچارچوب ضوابط و قوانین مرتع داری  و با رعایت فصول مناسب چرا  و ظرفیت منابع، از جمله روش هایی هستند که سودآوری لازم را هم برای بومیان منطقه و هم برای متولیان حفاظت از مناطق به همراه خواهند داشت.

این مقام مسئول همچنین به موضوع "شکار پایدار"به عنوان یکی از روش های مورد تائید و موثر در دیگر کشور ها به منظور حفاظت از وحوش اشاره کرد و از پیگیری پیاده سازی آن در کشور خبر داد.

ظهرابی همچنین درخصوص وضعیت منطقه حفاظت شده رئیسی اظهار داشت: این منطقه بواسطه شرایط حفاظتی و نظارتی مطلوب، زیستگاهی مناسب برای آهوان است .

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان همچنین از ضرورت پیاده سازی دو برنامه عملیاتی دراین زیستگاه سخن گفت و افزود:با توجه به ظرفیت برد پائین و مساحت کم منطقه لازم است مناطق پیرامونی ارتقاء سطح پیدا کند.

وی همچنین مدیریت رقبای غذایی این گونه را یک موضوع حایز اهمیت دانست و افزود: موضوع  مدیریت چرای دام ها با توجه به تبعات ناشی از خشکسالی می تواند به افزایش جمعیت این گونه درمنطقه و کاهش خسارات ناشی از ورود وحوش به مزارع کشاورزان کمک شایانی کند.

ظهرابی در ادامه این برنامه به بازدید از پناهگاه حیات وحش حیدری پرداخت و عنوان داشت: این منطقه از نظر تنوع زیستگاهی بسیار مستعد و حایز اهمیت است .

وی با اشاره به اینکه خالص ترین نژاد قوچ اوریال دراین پناهگاه زیست می کند اظهار داشت: منطقه حیدری به عنوان یک گنجینه ارزشمند نیازمند حفاظت پایدار است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان تقویت تعامل با جوامع بومی محلی را مطرح کرد و افزود:   خشکسالی و فشار چرای دام از یک سو و افزایش جمعیت حیات وحش از سوی دیگر ،مراتع را دچار آسیب کرده و این موضوع موجب حذف بسیاری از گونه های گیاهی خوش خوراک وحوش از منطقه شده است.

وی درپایان اظهار امیدواری کرد که با رفع تعارضات ، افزایش وسعت و سطح حفاظتی مناطق پیرامونی منطقه حفاظت شده رئیسی ،این منطقه به پناهگاه حیات وحش  ارتقاء سطح پیدا کند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات