دیوار کشی درورودی شهر جنب سالن بحرام توسط شهرداری عجب شیر

دیوار کشی درورودی شهر جنب سالن بحرام توسط شهرداری عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات