پارکینگ منزل را به تجاری تبدیل نکنید!

پارکینگ منزل را به تجاری تبدیل نکنید!

مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری، اگر محل غیرتجاری تبدیل به تجاری شود، پرونده‌ای تشکیل و به کمیسیون ماده صد ارجاع خواهد شد تا رای بر تعطیلی یا پلمب صادر ‌شود.

غلامعلی فیض اللهی اظهارکرد: اگر کمیسیونی به اشتباه رای جریمه صادر و مالک مبلغ را پرداخت کند، به عنوان مثال مالک پارکینگ خود را به تجاری تبدیل کرده و شهرداری پول آن را دریافت کرده باشد، چنان چه بعد از چند سال قصد ایجاد تغییر داشته باشد، باید به حالت مسکونی برگرداند و آن مبلغی که به اشتباه پرداخت شده، بابت زمان استفاده شده محسوب می‌شود چون کمیسیون حق تغییر کاربری نداشته است.

وی افزود: بسیاری از شهروندان بر این باور هستند که جرایم ماده صد به حساب این کمیسیون پرداخت می‌شود در حالی که مبلغ جرایم ماده صد به حساب شهرداری مرکزی واریز می‌شود؛ کمیسیون ماده صد فقط یک مرجع رسیدگی کننده است و پولی در خصوص جرایم صورت گرفته، دریافت نمی‌کند.

مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان با بیان اینکه به فتوای مقام معظم رهبری مبلغ تخلفات ساختمانی باید به زمان تخلف صادر شود، ادامه داد: اگر ساخت خلاف یک ساختمان مربوط به ۳۰ سال پیش است و امروز پرونده آن در کمیسیون ماده صد مطرح باشد، باید مبلغ تخلف بر اساس ۳۰ سال پیش حساب شود چون وظیفه شهرداری بوده که در آن زمان به پرونده رسیدگی می‌کرد، حال که کوتاهی کرده باید ضرر آن را خود شهرداری بپردازد.

فیض اللهی گفت: رای عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع اشاره دارد و در این خصوص رای صادر کرده که تخلفات ساختمانی باید به زمان تخلف بررسی و محاسبه شود.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد، به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره‌مند نیست.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات