مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: استان اصفهان)


حوزه های تحت پوشش: نقشه برداری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

یکی از راه های رسیدن به توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی در دنیای امروز، وجود یک منبع انرژی پایدار، است. انرژی خورشیدی به دلیل قابلیت تبدیل مستقیم به برق و حرارت، سادگی استفاده، امکان ذخیره سازی و بی پایان بودن آن بیش تر مورد توجه قرار گرفته است. ایران کشوری است که بواسطه اقلیم آن می تواند از انرژی خورشیدی برای تولید نیروی برق استفاده نماید. یافتن مکان بهینه مهمترین مرحله احداث نیروگاه خورشیدی می باشد. در این راستا این تحقیق قصد دارد با مکان یابی مناسب سایت های انرژی خورشیدی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با تاکید بر پارامترهای مکانی گام مهمی بردارد.
در مطالعه حاضر با بررسی مقالات متعدد چاپ شده و با نگرشی جدید در زمینه انواع مکان یابی نیروگاه های خورشیدی در استان اصفهان، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات مکانی پرداخته شده است. بر اساس نتایج پژوهش تعیین مکان مناسب جهت احداث نیروگاه خورشیدی با توجه به معیارهایی شامل اقلیم (مانند دما، تابش، بارش، ساعت آفتابی، تبخیر)، توپوگرافی (مانند ارتفاع، شیب، جهت شیب، فاصله از گسل)، محیط زیست (مانند کاربری اراضی، فاصله از رودخانه ها) و محیط انسانی (مانند فاصله از محدوده مسکونی، فاصله از راه ها) صورت می گیرد تا بتوان بهینه ترین مکان را شناسایی نمود. با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی ارزش هر معیار مشخص و پس از همپوشانی وزندار لایه های مکانی مشخص گردید که بطور میانگین ۵۷ درصد از استان اصفهان دارای پتانسیل احداث نیروگاه های خورشیدی می باشد و بر این اساس شهرهای آران و بیدگل،کاشان ،اردستان و نایین به عنوان مناطق بسیار مناسب جهت احداث نیروگاه های خورشیدی پیشنهاد می گردد.

کلید واژه ها: انرژی خورشیدی، نیروگاه خورشیدی، تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی

***

ارائه دهنده: آقای مهندس جمشید جمالی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری گرایش GIS
استاد راهنما: آقای دکتر فرید کریمی پور، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری
استاد مشاور: آقای مهندس محمد عباسی، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش GIS
استاد ممتحن: آقای دکتر مهدی ریاحی خرم، استادیار رشته مهندسی محیط زیست
استاد ممتحن: آقای دکتر مهدی حسنلو، استادیار رشته مهندسی عمران

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات