بررسی روند تغییرات سطح ایستابی آب‌های زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: استان ایلام)

بررسی روند تغییرات سطح ایستابی آب‌های زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: استان ایلام)


حوزه های تحت پوشش: نقشه برداری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

پیش‌بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی، برای برنامه‌ریزی مناسب‌تر به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک امری ضروری است. روند کلی هیدرو گراف معرف آب زیرزمینی دشت مهران، بر اساس اطلاعات سطح آب زیرزمینی در طی سال‌های گذشته نزولی و نشانگر وقوع افت مداوم و کاهش ذخایر آب زیرزمینی می‌باشد. در این تحﻘیق برای پیش‌بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در دشت مهران از مدل شبکه عصبی مصنوعی NARX و قابلیت‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی برای پیش‌بینی وضعیت سطح آب زیرزمینی استفاده شد. برای مدل‌سازی اطلاعات سطح آب زیرزمینی در طی سال‌های ۹۶-۱۳۶۶ استفاده و مدل شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور تشکیل یک مدل پیش‌بینی دقیق بر داده‌ها برازش داده شد. کارایی و دقت مدل NARX در پیش‌بینی مﻘادیر آتی توسط معیار اطلاعاتی تعیین صحت و جذر مربع میانگین خطاها (RMSE) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی حالت‌های مختلف مدل NARX نشان داد که مدل (NARX (۱,۲,۰ بهترین برازش را با داده‌ها دارد. در مدل شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور آموزش شبکه از تابع آموزشی لونبرگ مارکوارت استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده تابع لونبرگ مارکوارت تابع مناسبی جهت پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی بود. در نهایت با بررسی معیارهای تعیین صحت مشخص شد که استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی قابلیت بالایی جهت پیش‌بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دارند. در این راستا جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب بخصوص در بخش کشاورزی، مهم‌ترین اقدامی است که باید در شیوه مدیریت بهینه مصرف آب صورت گیرد.


کلید واژگان: دشت مهران، سطح آب زیرزمینی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شبکه عصبی مصنوعی

***

ارائه دهنده: خانم مهندس مه جبین فتاحی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری گرایش GIS
استاد راهنما: آقای دکتر فرید کریمی پور، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری
استاد مشاور: آقای مهندس محمد عباسی، مربی رشته مهندسی نقشه برداری گرایش GIS
استاد ممتحن: آقای دکتر حسین تراب زاده خراسانی، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
استاد ممتحن: آقای دکتر مهدی حسنلو، استادیار رشته مهندسی عمران

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات