برگزاری کارگاه آموزشی-کاربردی لجستیک در مدیریت بحران

برگزاری کارگاه آموزشی-کاربردی لجستیک در مدیریت بحران

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: کیمیا خرد پارس
اهداف برگزاری این دوره تخصصی به شرح ذیل می‌باشد:

آشنایی با کاربردها و اهمیت لجستیک و زنجیره تامین
شناخت اقدامات و خدمات موثر و حیاتی لجستیک و پشتیبانی
یادگیری چارچوب و چک لیست ارزیابی ظرفیت های لجستیکی
آشنایی و یادگیری فرآیند های برنامه ریزی و آماده سازی لجستیکی
این دوره با سرفصل‌های زیر برگزار می‌گردد:

لجستیک در شرایط اضطرار
مروری بر آسیب پذیری، گزارش ریسک جهانی و آثار مخاطرات بر زیر ساخت ها
مروری بر مفاهیم مدیریتی لجستیک و زنجیره تامین با تاکید بر شاخص عملکرد لجستیک
معرفی اهمیت و جایگاه خدمات لجستیکی در مواجه با مخاطرات طبیعی
بررسی چالش های لجستیکی در بحران (همراه با مطلعات موردی ملی و بین المللی)
معرفی المان های اصلی و جانبی چرخه لجستیک و زنجیره تامین
شرح کامل چارچوب آماده سازی لجستیکی برای پاسخ موثر در برابر مخاطرات
معرفی چارچوب برنامه ریزی لجستیکی
شرح کامل چارچوب ارزیابی ظرفیت های لجستیکی
کارگروهی و کارگاهی
مخاطبان اصلی این دوره را می‌توان اینگونه نام برد:

وزارتین و نهادهای دولتی متولی مدیریت بحران کشور (وزرات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بهداشت، نیرو، نفت،…) – سمن‌های محلی، ملی و بین‌المللی – خیریه‌های متولی امداد ونجات – واحدهای پشتیبانی و لجستیک سازمان‌های امداد ونجات ( هلال‌احمر، آتش‌نشانی، اورژانس) – بخش خصوصی (به ویژه شرکت‌های حمل ونقل و ترابری) – دانشجویان و داوطلبان علاقه‌مند به مسائل روز لجستیکی- ستاد بحران استانداری و فرمانداری – واحد لجستیک سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری‌ها – سازمان بهزیستی – کمیته امداد امام خمینی

شایان ذکر است این دوره پیش‌نیاز دوره‌های تکمیلی می‌باشد که براساس تقویم آموزشی این مجموعه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدرس: دکتر امین مقصودی

دکتری مدیریت عملیات و زنجیره تأمین از دانشگاه علوم مالزی و پژوهشگر و مدرس مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین بشردوستانه

    نظرات