جلسه رئیس سازمان و تعدادی از اعضای هیئت مدیره با نمایندگان محترم شهرداری ایلام و نمایندگان محترم اداره کل راه و شهرسازی

جلسه رئیس سازمان و تعدادی از اعضای هیئت مدیره با نمایندگان محترم شهرداری ایلام و نمایندگان محترم اداره کل راه و شهرسازی

اطلاعیه

به استحضار اعضای محترم سازمان می رساند که روز یکشنبه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۷ جلسه ای با حضور رئیس سازمان و تعدادی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام، نمایندگان محترم شهرداری ایلام و نمایندگان محترم اداره کل راه و شهرسازی به منظور بررسی و تبادل نظر در خصوص مشکلات موجود در نحوه اجرای شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در محل سالن جلسات سازمان تشکیل شد. اهم موضوعات مطرح شده در جلسه مذکور به شرح زیر به حضور اعضای محترم اعلام می شود.

۱- بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه کنترل خدمات مهندسی

۲- بررسی نحوه ساماندهی کمیسیون کنترل نقشه

۳- بررسی نحوه صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

۴- بررسی راهکارهای استفاده از اتوماسیون اداری جهت کنترل خدمات مهندسی و ثبت گزارشات مرحله‌ای فی مابین اداره کل راه و شهرسازی استان، شهرداری ایلام و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۵- بررسی و تبادل نظر در خصوص نحوه برخورد و چگونگی پیشگیری از اجرای نقشه های غیر مجاز (نقشه دوم)

لازم به ذکر است که نتایج قطعی مذاکرات طی اطلاعیه های بعدی به استحضار اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام خواهد رسید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام یک انجمن در شهر ایلام می باشد

    نظرات