برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،اولین جلسه هیات مدیره سازمان  در دوره هشتم عصر امروز تشکیل واعضای هیات رئیسه با اکثریت آراء به شرح ذیل انتخاب شدند:
۱- رئیس :آقای مهندس محمد طاهری
۲- نایب رئیس اول: آقای مهندس بهمن مومنی مقدم
۳- نایب رئیس دوم: آقای مهندس سید علیرضا میر جعفری
۴- دبیر: آقای مهندس علی اکبر نبی ئی
همچنین آقای مهندس علی کریمی آنچه بعنوان خزانه دار انتخاب شدند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات