برگزاری نشست مدیران روابط عمومی دستگاه های مرتبط با ساخت و ساز در استان اردبیل به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان

برگزاری نشست مدیران روابط عمومی دستگاه های مرتبط با ساخت و ساز در استان اردبیل به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان


به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل،اولین جلسه مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه ساخت و ساز با حضور ۱۵ دستگاه در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار گردید.
فرید صالحی عالی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در این نشست به جایگاه روابط عمومی ها در دستگاههای اجرایی و اهمیت اطلاع رسانی اشاره کرد و افزود: مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی دقیق از عملکرد دستگاه های اجرایی باید صحیح و قانونمند مابین سازمان و مخاطبان هدفمند دنبال شود .
وی گفت: عملکرد روابط عمومی ها در راستای ارتقای فرهنگ جامعه و اطلاع رسانی و آگاه سازی دارای اهمیت فراوانی بوده و لزوم تنظیم ارتباط بین سازمانی درراستای حفظ و حراست از سرمایه های ملی در دستگاه های اجرایی وظیفه روابط عمومی ها می باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به برنامه ریزی جهت اجرای برنامه مشترک در بین دستگاه های مرتبط با حوزه ساخت و ساز اشاره کرد و اظهار داشت : ایجاد دبیرخانه روابط عمومی های دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه ی ساخت و ساز می تواند در جهت بهبود روابط دستگاه های اجرایی و نیز اطلاع رسانی دقیق و گسترده تر و هدفمند تر موثر واقع شده و به تبع آن ایده پردازی و خلاقیت هایی در این خصوص منجر به نتیجه گردد.
صالحی تصریح کرد: تحکیم جایگاه متولیان حوزه ی ساخت و ساز در افکار عمومی و تقویت جایگاه روابط عمومی ها می تواند بسیاری از سوال ها را در اذهان و افکار عمومی پاسخگو باشد.
وی گفت : تشکیل دبیرخانه دائمی روابط عمومی های مرتبط با حوزه ساخت و ساز گسترش فعالیت های مشترک تبلیغاتی و اطلاع رسانی باکیفیت و تقلیل هزینه ها را منجر خواهد شد.
عضو شورای مدیران راه و شهرسازی به تداوم تشکیل جلسات درآینده خبر داد و افزود: جلسه ی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه ساخت و ساز جهت تعامل و هماهنگی بیشتر در اسرع وقت برگزار خواهد شد.
در این جلسه مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی شرکت کننده به بیان دیدگاه های خود در این خصوص پرداختند.
گفتنی است برگزاری این نشست برای اولین بار در سطح کشور در بین دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه ساخت و ساز برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات