اطلاعیه مناقصه جهت خرید سررسید سال ۱۳۹۸

اطلاعیه مناقصه جهت خرید سررسید سال ۱۳۹۸


این سازمان در نظر دارد جهت تهیه سررسید سال ۱۳۹۸ مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید .لذا  بدینوسیله اعلام می گردد جهت تهیه اسناد مناقصه از مورخ ۹۷/۱۰/۱  لغایت ۹۷/۱۰/۴  با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۹۰۳۸۵۰۹۳۴ نزد بانک ملت بنام این سازمان به امور مالی مراجعه فرمایید.
ضمنا مهلت تحویل پاکتها حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۷/۱۰/۸  و محل تحویل پاکتها امور مالی سازمان می باشد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

نظرات