برگزاری بیست و یکمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن ACI شاخه ایران مورخ ۵ و ۶ دی ماه سال جاری

برگزاری بیست و یکمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن ACI شاخه ایران مورخ ۵ و ۶ دی ماه سال جاری
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

    نظرات