کتاب معماری و شهرسازی متناسب با سبک زندگی اسلامی

کتاب معماری و شهرسازی متناسب با سبک زندگی اسلامی

کتاب معماری و شهرسازی متناسب با سبک زندگی اسلامی به قلم دکتر محمدمنان رئیسی عضو هیات علمی دانشگاه قم و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان منتشر شد.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، این پژوهش نخستین اثر تحقیقیِ جامعِ بین نگاه فنی به اصول شهرسازی از یک سو و معیارهای عمران شهری اسلامی از سوی دیگر است. در نتیجه‌ی این دو ویژگی ارزشمند و استثنائی، این اثر علمی گامی بلند و راهگشا در جهت بنیان‌گذاری شهر سالم اسلامی است که می‌تواند منشا تحوّلی بزرگ در عرصه معماری شهری باشد.

کتاب «معماری و شهرسازی مطابق با سبک زندگی اسلامی» به قلم دکتر محمدمنان رئیسی عضو هیات علمی دانشگاه قم و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، با مقدمه آیت‌الله محسن اراکی استاد خارج فقه نظام شهرسازی، در ۴ بخش، دوازده فصل و در ۵۱۲ صفحه چاپ و از سوی انتشارات دانشگاه قم در پاییز ۹۷ روانه بازار کتاب شده است.

آیت‌الله محسن اراکی استاد باسابقه حوزه علمیه قم در مقدمه اثر نگاشته است: این تحقیق گامی در جهت تبیین ویژگی‌های شهری است که در منابع اسلامی به عنوان شهر زنده و بینا و شنوا از آن یاد شده است. با توجه به اینکه این پژوهش در عرصه‌‌‌‌‌ای قدم نهاده که گام نهادن در آن به دلایل گوناگون بسیار دشوار و سخت است بسیار جای تقدیر و ستایش است. تا آنجا که اینجانب اطلاع دارد این پژوهش گرانسنگ نخستین اثر تحقیقیِ جامعِ بین نگاه فنی به اصول شهرسازی از یک سو و معیارهای عمران شهری اسلامی از سوی دیگر است. در نتیجه‌‌‌‌‌ی این دو ویژگی ارزشمند و استثنائی، این اثر علمی گامی بلند و راهگشا در جهت بنیان‌گذاری شهر سالم اسلامی است که می‌تواند منشا تحوّلی بزرگ در عرصه معماری شهری باشد. امید فراوان می‌رود که دست‌اندرکاران عمران شهری و مدیران کلانِ کشور عزیز ما ایران از این دست آورد بزرگ بهره شایسته برند و این پژوهش ابتکاری و حقیقتاً ارزشمند را پایه‌‌‌‌‌ای برای ابتکارات بزرگ در عرصه شهرسازی اسلامی قرار داده و به الگوی شهر اسلامی منطبق با معیارهای اسلامی جامه عمل بپوشانند. یقین دارم چنانکه مسئولان محترم از این اثر و ابتکاراتی که در این راستا ارائه می‌شود بهره برند، نگاه جدیدی در عرصه تمدن شهری پدید خواهد آمد و الگوی نوین شهرنشینی و شهرسازی سالم به بشریت عرضه خواهد شد.

دکتر محمدمنان رئیسی نویسنده اثر، نسبت به برداشت خود از معماری و شهرسازی اسلامی، بیان دارد: منظور از معماری و شهرسازی اسلامی در این کتاب، معماری و شهرسازی برآمده از آموزه‌های اسلامی و متن دین اسلام می‌باشد و نه معماری و شهرسازی مسلمین و یا دوره‌‌‌‌‌های اسلامی. به بیان دیگر، معماری و شهرسازی اسلامی، معماری و شهرسازی است که به طور مستدل و با استناد به منابع دست اول دینی (آیات و روایات) بتوان آن را منتسب به اسلام نمود و در تطبیق آن با سبک زندگی اسلامی، تردیدی نباشد. بر این اساس، بایستی بین این تعبیر با مفاهیم مشابه (نظیر معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، اسلامی- ایرانی، ایرانی و غیره) تمایز قائل شد؛ گرچه شباهت‌‌‌‌‌ها و اشتراکاتی نیز بین این تعابیر و مفاهیم وجود دارد؛ اما موارد متعددی از مصادیق معماری و شهرسازی موسوم به ایرانی- اسلامی وجود دارد که به‌رغم همراه داشتن پسوند اسلامی، با برخی متون دست اول دینی تناقضات آشکاری دارد.

چنانچه معماری و شهرسازی با آموزه‌‌‌‌‌های اسلامی و متون معتبر دینی همسو باشد (و یا حداقل با آن‌ها تعارض نداشته باشد) می‌توان آن را به اسلام منتسب نمود و در غیر این صورت – به‌ویژه در حالتی که تعارضات آشکار بین مصادیق معماری و شهرسازی با منابع معتبر اسلامی وجود داشته باشد – حتی اگر آن معماری و شهرسازی، پسوند اسلامی را به همراه داشته باشد و ساخته و پرداخته‌‌‌‌‌‌ی مسلمین در دوره-های تمدن اسلامی باشد، نمی‌توان و بلکه نبایست آن را به اسلام و بالتبع، سبک زندگی اسلامی منتسب نمود.

معماری و شهرسازی را زمانی می‌توان مطابق با سبک زندگی اسلامی دانست که ریشه در نظام بینشیِ اسلام داشته باشد و کنش‌های کالبدیِ آن، بیانگر کم و کیف نظام باورها و ارزش‌های اسلامی باشد.

معرفی اجمالی کتاب:

ساختار این کتاب به چهار بخش اصلی تقسیم شده است که بخش اول به شرح رویکرد تحقیق در این کتاب اختصاص دارد، دو بخش بعد (بخش‌‌‌‌‌های دوم و سوم) به تشریح چیستیِ وضع مطلوب در معماری و شهرسازی از منظر اسلامی اختصاص دارد (به ترتیب، بخش دوم به شهرسازی و بخش سوم به معماری مطابق با سبک زندگی اسلامی اختصاص دارد) و بخش آخر (بخش چهارم) نیز به تحلیل چراییِ وضع موجود معماری و شهرسازی معاصر ایران و علت‌‌‌‌ کاویِ انحراف آن از وضع مطلوب اختصاص دارد. هریک از این بخش‌‌‌‌‌ها متشکّل از فصول مختلفی است که در ادامه به محتوا و موضوع هر یک از این فصل‌ها اشاره می‌شود.

بخش اول با عنوان «پارادایم تحقیق در این کتاب» شامل: فصل اول: پارادایم تحقیق از منظر اسلامی؛ بخش دوم با عنوان «شهرسازی مطلوب در سبک زندگی اسلامی» شامل: فصل دوم: ماهیت شهر اسلامی، فصل سوم: اندازه افقی شهر مطابق با سبک زندگی اسلامی، فصل چهارم: حدود عمودی شهر مطابق با سبک زندگی اسلامی، فصل پنجم: ساختار کالبدی و شاخصه‌های عددی شهر مطابق با سبک زندگی اسلامی، بخش سوم با عنوان «معماری مطلوب در سبک زندگی اسلامی» شامل: فصل ششم: معماری مسجد مطابق با سبک زندگی اسلامی، فصل هفتم: معماری مسکن مطابق با سبک زندگی اسلامی، فصل هشتم: معماری بازار مطابق با سبک زندگی اسلامی و بخش چهارم با عنوان «تحلیل وضع موجود و علت کاویِ عدم تطبیق شهرسازی و معماری معاصر ایران بر سبک زندگی اسلامی» شامل: فصل نهم: تاثیرات فرهنگ لیبرال بر انحراف شهرسازی و معماری معاصر ایران از سبک زندگی اسلامی، فصل دهم: تاثیرات اقتصاد لیبرال بر انحراف شهرسازی و معماری معاصر ایران از سبک زندگی اسلامی، فصل یازدهم: تاثیرات تمدن لیبرال غرب بر بروز بحران هویت در شهرسازی و معماری معاصر ایران، فصل دوازدهم: فرایند احیاء هویت و سبک زندگی اسلامی در شهرسازی و معماری معاصر ایران.

این کتاب حاصل تدبّر و تعمّق نگارنده در آیات و سایر متون دینی درباره معماری و شهرسازیِ همسو با آموزه‌‌‌‌‌های اسلامی می‌باشد و یافته‌‌‌‌‌های ارائه شده در آن، عمدتاً از سنخ معارفِ معماری و شهرسازی اسلامی است؛ در عین حال، به طور محدود در برخی از فصل‌‌‌‌‌ها (شامل فصل‌‌‌‌‌های سوم و چهارم) به برخی مباحث فقهی نیز ورود شده است که ورود به فقه در این فصول با اتکاء به مباحث آیت‌الله اراکی در درس خارج فقه نظام عمران شهری انجام شده است.

کتاب معماری و شهرسازی متناسب با سبک زندگی اسلامیلینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات