هماهنگی و وحدت رویه کاری مسئولان گاز دفاتر نمایندگی

با هدف هماهنگی و وحدت رویه کاری مسئولان گاز دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان ها و طرح مسائل و مشکلات آنها نشستی در محل سازمان برگزار شد و راهنمایی لازم از جانب مدیر امور مشترکین سازمان ارائه گردید. مهندس توکلی در خصوص روند کارهای مسکونی و تجاری زیرکار و روکار و نیز کارهای صنعتی با نمایش اسلاید توضیحاتی داد.

در ادامه نشست پس از تشریح روال تحویل گیری پرونده از مجریان و متعاقب آن تحویل به ناظرین، برای اطلاع و اجراء روندکاری، وحدت رویه مراحل به صورت کتبی تهیه و به مسئولین گاز دفاتر نمایندگی تحویل شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات