هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مشخص شد

هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مشخص شد

روابط عمومی- اعضای هیات رئیسه سال اول هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تعیین شدند.
براساس ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۷۱ آئین نامه اجرایی، هیات مدیره دوره هشتم سازمان به اتفاق آرا اعضای هیات رئیسه سازمان را مشخص نمودند.
بر این اساس به اتفاق آرا مهندس امید محمودی بعنوان رئیس سازمان انتخاب گردید.

همچنین مهندس فریبرز خلیل الهی  نایب رئیس اول و  دکتر امیراسعد نصری زر  نایب رئیس دوم  سازمان در سال اول هیات مدیره هشتم خواهند بود.
مهندس هیوا سید یونسی نیز دبیر ی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را برعهده خواهند داشت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات