دکتر نصری زر خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان شد

دکتر نصری زر خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان شد

با تایید هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان دکتر امیر اسعد نصری زر بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب گردید.

دکتر نصری زر عضو پایه یک گروه عمران دارای دکتری عمران گرایش مکانیک خاک و پی از دانشگاه آنای هندوستان می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات