نشست هم اندیشی تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از لاک پشت های دریایی در بوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ، کارگاه و نشست هم اندیشی تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از لاکپشت های دریایی با حضور ذینفعان و صاحبنظران در بوشهر برگزار شد .

در این نشست هم اندیشی سازمان های بهره بردار و متولی دریا با راهکارها و نظرات خود در خصوص چالش ها و کارکردهای گونه مهم لاک پشت های دریایی و ارایه راهکار جهت تدوین برنامه ملی حفاظت از لاکپشت ها  را بیان نمودند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست بوشهر گفت، برنامه ریزی جهت حفاظت بیشتر از  زیست بوم های دریایی استان بوشهر، بمنظور حفظ گونه های ارزشمند دریایی بیشتر خواهد شد. گونه لاکپشت منقار عقابی در جهان از گونه های بشدت در معرض خطر انقراض است که جمعیت مناسبی از آن در جزایر و مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان لانه گزینی می کند.

سینایی عضو هیئت علمی دانشگاه چابهار بعنوان تسهیلگر، ضمن توضیح فعالیت های انجام شده با همکاری معاونت دریایی سازمان، به هدایت نظرات شرکت کنندگان به منظور جمع بندی نهایی پرداخت .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات