استخراج و اولویت بندی مزایا و معایب قراردادهای قیمت مقطوع در پروژه های عمرانی با رویکرد تاپسیس( topsis ) فازی

استخراج و اولویت بندی مزایا و معایب قراردادهای ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۲ دی، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان یزد - شهر یزد برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
معماری دیروز، امروز، فردا؛ حرفه و عمل

معماری دیروز، امروز، فردا؛ حرفه و عمل

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۶ دی، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: شرکت ...

ادامه خبر
فرآیند تخصیص بهینه بودجه برای کاهش ریسک لرزه ای در مجموعه ای از ساختمان های آسیب پذیر

فرآیند تخصیص بهینه بودجه برای کاهش ریسک لرزه ...

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۱ دی، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: پژوهشگاه ...

ادامه خبر
شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: چهارشنبه، ۵ دی، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
مسیریابی بهینه پرنده های هدایت پذیر از راه دور به منظور یافتن بیشترین پوشش با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی

مسیریابی بهینه پرنده های هدایت پذیر از راه ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: چهارشنبه، ۵ دی، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
کاربرد بتن خشک و مصالح بسته بندی در پروژه های عمرانی

کاربرد بتن خشک و مصالح بسته بندی در ...

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: چهارشنبه، ۵ دی، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: بتن ...

ادامه خبر
پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز رودخانه اعلا با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات مکانی

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۲ دی، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
ارزیابی و تحلیل مکانی آسیب پذیری بافت فرسوده شهری در مقابل زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مطالعه موردی : شهر بروجرد

ارزیابی و تحلیل مکانی آسیب پذیری بافت فرسوده ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۲ دی، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن

ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی ...

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری , مهندسی مکانیک تاریخ برگزاری: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ برگزار ...

ادامه خبر
چالش ها و امیدها در صنعت آب

چالش ها و امیدها در صنعت آب

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۸ آذر، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان آذربایجان شرقى - شهر تبریز برگزار کننده: ...

ادامه خبر
ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست , معماری و شهرسازی , مهندسی عمران و سازه , خاک و پی تاریخ ...

ادامه خبر
برگزاری کارگاه آموزشی-کاربردی لجستیک در مدیریت بحران

برگزاری کارگاه آموزشی-کاربردی لجستیک در مدیریت بحران

بنانیوز-کارگاه آموزشی-کاربردی لجستیک در مدیریت بحران در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۷ توسط کیمیا خرد پارس در ...

ادامه خبر
نشست رونمایی از کتاب هنر گره‌سازی در معماری و درودگری

نشست رونمایی از کتاب هنر گره‌سازی در معماری ...

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۱ آذر، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: دانشگاه ...

ادامه خبر
رویکرد های نوین شهری سیاست ملی شهری و شهرهای هوشمند

رویکرد های نوین شهری سیاست ملی شهری و ...

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۱ آذر، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: دانشگاه ...

ادامه خبر
شخصی‌سازی نقشه‌های شبکه حمل‌ونقل شهری برای معلولین

شخصی‌سازی نقشه‌های شبکه حمل‌ونقل شهری برای معلولین

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۱ آذر، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
نشست «پیاده راه؛ واژه ای در قفس»

نشست «پیاده راه؛ واژه ای در قفس»

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۲ آذر، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: شرکت ...

ادامه خبر