وعده افتتاح "هسا"ی پرند؛ بعد از هفت سال ...

در حالی که بیش از شش سال از آغاز به کار اجرای پروژه مسکن مهر "هسا"ی پرند می‌گذرد پیمانکار مربوطه ...

ادامه خبر