شنبه، 29، دی، 1397 | Saturday، 19 January، 2019

هم اکنون، برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در استان اصفهان

هم اکنون، برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در استان اصفهان

هم اکنون، برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در استان اصفهان همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی با روی...[…]

بررسی ۱۶ مورد از موارد جاری سه شهر کلیشاد و سودرجان ، ایمان شهر و فریدونشهر در کمیسیون ماده پنج این هفته استان

بررسی ۱۶ مورد از موارد جاری سه شهر کلیشاد و سودرجان ، ایمان شهر و فریدونشهر در کمیسیون ماده پنج این هفته استان

بررسی ۱۶ مورد از موارد جاری سه شهر کلیشاد و سودرجان ، ایمان شهر و فریدونشهر در کمیسیون ماده پنج این هفته استان به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اد...[…]

شهرستانها، اصلی ترین پروژه و محرک توسعه را جهت بازآفرینی معرفی کنند

شهرستانها، اصلی ترین پروژه و محرک توسعه را جهت بازآفرینی معرفی کنند

رییس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری اصفهان گفت؛ شهرستانها، اصلی ترین پروژه و محرک توسعه ر...[…]

تشکیل ستاد احیای بازار تاریخی نایین به عنوان اصلی ترین محرک توسعه واحیای بافت تاریخی این شهرستان

تشکیل ستاد احیای بازار تاریخی نایین به عنوان اصلی ترین محرک توسعه واحیای بافت تاریخی این شهرستان

رییس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری اصفهان خواستار شد؛ تشکیل ستاد احیای بازار تاریخی ...[…]

رویکرد این اداره کل کمک به شهرداری های کوچک در جهت ایجاد جنب و جوش در شهرها و بهبود سکونت در این منا...

رویکرد این اداره کل کمک به شهرداری های کوچک در جهت ایجاد جنب و جوش در شهرها و بهبود سکونت در این منا...

سرپرست اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان؛ رویکرد این اداره کل کمک به شهرداری های کوچک در جهت ایجاد جنب و جوش در شهرها و بهبود سکونت...[…]

برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در استان اصفهان

برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در استان اصفهان

رییس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان؛ برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و ...[…]

آشفتگی بصری،معماری اصفهان را تحت تاثیر قرار داده است

آشفتگی بصری،معماری اصفهان را تحت تاثیر قرار داده است

آشفتگی بصری،معماری اصفهان را تحت تاثیر قرار داده است معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه ...[…]

تجدید طراحی ۷ مرکز محله شهر بهارستان

تجدید طراحی ۷ مرکز محله شهر بهارستان

تجدید طراحی ۷ مرکز محله شهر بهارستان بررسی ۹۹ مورد از موارد جاری ۹ شهر استان در کمیسیون ماده ۵ این هفته استان به...[…]