اختصاص 250 پلاك مسكوني جهت طرح اقدام ملي ساخت مسكن در شهرستان تیران و کرون

اختصاص 250 پلاك مسكوني جهت طرح اقدام ملي ساخت مسكن ...

6 كيلومتر محور تيران – سامان آماده بازگشايي و عبور ترافيك از آن / اختصاص 250 پلاك مسكوني جهت طرح ...

ادامه خبر
بررسي موارد جاري شهرهاي اصفهان و بهارستان در كميسون ماده 5 استان

بررسي موارد جاري شهرهاي اصفهان و بهارستان در كميسون ماده ...

بررسي موارد جاري شهرهاي اصفهان و بهارستان در كميسون ماده 5 استان به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره ...

ادامه خبر
تهيه طرح هاي تفصيلي جديد با مدنظر قراردادن طرح اقدام ملي ساخت مسكن در شهرها

تهيه طرح هاي تفصيلي جديد با مدنظر قراردادن طرح اقدام ...

معاون معماري و شهرسازي اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان؛ تهيه طرح هاي تفصيلي جديد با مدنظر قراردادن طرح اقدام ...

ادامه خبر
170 كيلومتر راه روستايي در منطقه صعب العبور فريدونشهر در انتظار 120 ميليارد تومان اعتبار

170 كيلومتر راه روستايي در منطقه صعب العبور فريدونشهر در ...

170 كيلومتر راه روستايي در منطقه صعب العبور فريدونشهر در انتظار 120 ميليارد تومان اعتبار/اختصاص 25000 متر مربع زمين جهت ...

ادامه خبر
برگزاري جلسه هم افزايي معاونت توسعه مديريت و منابع راه وشهرسازي با حوزه مديركل

برگزاري جلسه هم افزايي معاونت توسعه مديريت و منابع راه ...

برگزاري جلسه هم افزايي معاونت توسعه مديريت و منابع راه وشهرسازي با حوزه مديركل در صبحانه كاري اداره ارتباطات و ...

ادامه خبر
26 كيلومتر از باند دوم مباركه – بروجن در مرحله انتخاب پيمانكار

26 كيلومتر از باند دوم مباركه – بروجن در مرحله ...

26 كيلومتر از باند دوم مباركه – بروجن در مرحله انتخاب پيمانكار/انجام مطالعات اوليه احداث جاده دسترسي زيباشهر به پلي ...

ادامه خبر
گزينش، گلوگاهي براي عبور دادن افراد شايسته براي اداره امور است

گزينش، گلوگاهي براي عبور دادن افراد شايسته براي اداره امور ...

مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان ؛ گزينش، گلوگاهي براي عبور دادن افراد شايسته براي اداره امور است جلسه دوره آموزشي ...

ادامه خبر
پيشرفت 80 درصدي پروژه هاي راهسازي در شهرستان لنجان

پيشرفت 80 درصدي پروژه هاي راهسازي در شهرستان لنجان

تامين 68000 مترمربع اراضي شهرستان لنجان در طرح اقدام ملي ساخت مسكن/پيشرفت 80 درصدي پروژه هاي راهسازي در شهرستان لنجان ...

ادامه خبر
در صورت آزاد سازي مسير و رفع موانع موجود، عمليات احداث پروژه كاشان – برزك با سرعت عمل پيش خواهد رفت

در صورت آزاد سازي مسير و رفع موانع موجود، عمليات ...

در صورت آزاد سازي مسير و رفع موانع موجود، عمليات احداث پروژه كاشان – برزك با سرعت عمل پيش خواهد ...

ادامه خبر
45پروژه راهسازي بطول 323 كيلومتر و با اعتبار 227 ميليارد تومان در سطح استان اصفهان فعال است

45پروژه راهسازي بطول 323 كيلومتر و با اعتبار 227 ميليارد ...

معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان؛ 45پروژه راهسازي بطول 323 كيلومتر و با اعتبار 227 ميليارد ...

ادامه خبر
تكميل محور چادگان - اصفهان در انتظار 65 ميليارد تومان اعتبار/ عمل به تعهدات خود در راستاي تكميل محور...

تكميل محور چادگان - اصفهان در انتظار 65 ميليارد تومان ...

معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان؛ تكميل محور چادگان - اصفهان در انتظار 65 ميليارد تومان ...

ادامه خبر
ساخت 6213 واحد مسكن، سهميه استان اصفهان در مرحله اول طرح اقدام ملي

ساخت 6213 واحد مسكن، سهميه استان اصفهان در مرحله اول ...

درهشتادمين جلسه شوراي مسكن استان مطرح شد؛ ساخت 6213 واحد مسكن، سهميه استان اصفهان در مرحله اول طرح اقدام ملي ...

ادامه خبر
بررسي طرح تفصيلي شهرهاي داران و گوگد در كميسون ماده 5 استان

بررسي طرح تفصيلي شهرهاي داران و گوگد در كميسون ماده ...

بررسي طرح تفصيلي شهرهاي داران و گوگد در كميسون ماده 5 استان به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره ...

ادامه خبر
بیانیه اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان در انزجار از اغتشاشگران

بیانیه اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان در انزجار از ...

بیانیه اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان در انزجار از اغتشاشگران در راستای اطاعت از اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی ...

ادامه خبر