لایحه عوارض سال 1399

عطف به نامه شماره ۸۷۹۸/۹۸- ۲۵/۰۹/۱۳۹۸ به استناد اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۸۰اصلاحیه ...

آگهی مزایده مرحله دوم املاک شهرداری فریمان

شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد ...

آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه عمرانی و ...

شروع عملیات اجرایی بزرگترین پروژه‌ی عمرانی و زیباسازی در تاریخ شهر و شهرداری فریمان همزمان ...

خبر فوری

http: //fariman..khorasan..ir/RContent/۲WA۹NV۰H-اطلاعیه-فوری-..aspx

گزارش جامع درآمد و هزینه شهرداری در ...

برابر ماده‌ی ۷۱ قانون شهرداریها صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری در ۶ ماهه اول ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر فریمان

توفیق سازه طوس

توفیق سازه طوس یک شرکت در شهر فریمان می باشد

پیمانکاران شهر فریمان