خبر فوری

خبر فوری

http: //fariman..khorasan..ir/RContent/۲WA۹NV۰H-اطلاعیه-فوری-..aspx

ادامه خبر
گزارش جامع درآمد و هزینه شهرداری در 6 ماهه 98

گزارش جامع درآمد و هزینه شهرداری در 6 ماهه 98

برابر ماده‌ی ۷۱ قانون شهرداریها صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری در ۶ ماهه اول سال ۹۸ را به شرح ...

ادامه خبر
گزارش عملکرد تفریق بودجه شهرداری فریمان سال 1397

گزارش عملکرد تفریق بودجه شهرداری فریمان سال 1397

عملکرد/تفریغ بودجه شهرداری فریمان ۱۳۹۷ برابر ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها صورت جامع عملکرد تفریغ بودجه شهرداری فریمان در سال ۱۳۹۷ ...

ادامه خبر