جدیدترین اخبار عمرانی شهر قروه

احداث سرویس بهداشتی 10 چشمه و نمازخانه ...

به گزارش روابط عمومی شهرداری قروه سرویس بهداشتی 10 چشمه ای سراب کوثر بمنظور تامین ...

فراخوان سرمایه گذاری

« آگهي فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی » (نوبت دوم) شهرداري قروه در نظر دارد به ...

آسفالت و لكه گیری خیابان پروین اعتصامی ...

آسفالت و لکه گیری خیابان پروین اعتصامی شرقی، کوچه شهید سید محمد مرادی و کوچه ...

اجرای عملیات بتن ریزی دال پل شهرك ...

عملیات بتن ریزی دال پل شهرک دانش و اصلاح ورودی غربی و شرقی ورودی به ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر قروه

معدن پوکه عبدی

معدن پوکه عبدی یک شرکت در شهر قروه می باشد

نوید گاز قزوه

نوید گاز قزوه یک شرکت در شهر قروه می باشد

عمران باروسازان قروه

عمران باروسازان قروه یک شرکت در شهر قروه می باشد

سرانجیک

سرانجیک یک شرکت در شهر قروه می باشد