آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی (نوبت چهارم) لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت بعمل می‌آید از تاریخ ...

حضور شهردار و كاركنان شهرداری قروه در ...

به گزارش روابط عمومی شهرداری قروه، شهردار و کارکنان شهرداری قروه در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات ...

برگزاری جلسه ستاد برف روبی شهرداری قروه

در این جلسه با در نظر گرفتن وظایف هر واحد در زمان بارش‌ها، دستورالعمل‌های لازم ...

حضور شهردار و كاركنان شهرداری قروه در ...

گزارش تصویری از حضور شهردار و کارکنان شهرداری قروه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان

اجرای عملیات آسفالت خیابان شهدای شرقی ناحیه ...

به گزارش روابط عمومی شهرداری قروه اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهدای شرقی واقع در ...

برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری قروه

به گزارش روابط عمومی شهرداری قروه.جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری با محوریت پیشگیری، آمادگی و ...

ادامه موزاییك فرش بلوار امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی شهرداری قروه عملیات موزاییک فرش بلوار امام خمینی (ره) از مرداد ...

اجرای عملیات آسفالت كوچه راهنمایی و رانندگی

به گزارش روابط عمومی شهرداری قروه اجرای عملیات آسفالت کوچه راهنمایی و رانندگی واقع در ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر قروه

معدن پوکه عبدی

معدن پوکه عبدی یک شرکت در شهر قروه می باشد

نوید گاز قزوه

نوید گاز قزوه یک شرکت در شهر قروه می باشد

عمران باروسازان قروه

عمران باروسازان قروه یک شرکت در شهر قروه می باشد

سرانجیک

سرانجیک یک شرکت در شهر قروه می باشد

پیمانکاران شهر قروه

نوید گاز قزوهنوید گاز قزوه

نوید گاز قزوه

نوید گاز قزوه یک شرکت در شهر قروه می باشد

عمران باروسازان قروهعمران باروسازان قروه

عمران باروسازان قروه

عمران باروسازان قروه یک شرکت در شهر قروه می باشد

سرانجیکسرانجیک

سرانجیک

سرانجیک یک شرکت در شهر قروه می باشد