گوشه ای از عملکرد واحد تاسیسات منطقه ...

ترمیم چراغ های پارکی کمربندی شمالی ترمیم چراغ های روشنایی خیابان کفشگرکلا ترمیم روشنایی خیابان ...

جلسه بازگشایی حریم سیاهرود

بازگشایی و رفع تصرف از حریم رودخانه سیاهرود وضع موجود حریم سیاهرود با توجه به ...

دیدار رئیس و اعضای شورای شهر با ...

در این نشست سید هادی فضلی رئیس شورای اسلامی شهر قائم شهر با اشاره به ...

انتخاب سید هادی فضلی به عنوان رئیس ...

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قائم شهر ؛جلسه شورای اسلامی شهر قائم شهر ...

نشست نمایندگان اتاق اصناف شهرستان قائم شهر ...

روز شنبه مورخ ۱۲ مردادماه سال جاری نمایندگان اصناف قائم شهر با مهندس صالح زاده ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر قائم شهر

صدر پیماب

صدر پیماب یک شرکت در شهر قائم شهر می باشد

فولاد بهمن

فرم دهی ورق های رنگی گالوانیزه، روغنی و سیاه تولید ورق رنگی تولید ساندویچ پانل

نمودار صنعت قائم شهر

نمودار صنعت قائم شهر یک شرکت در شهر قائم شهر می باشد

نماساز مجد قائم

نماساز مجد قائم یک شرکت در شهر قائم شهر می باشد

نصیر سازه

نصیر سازه یک شرکت در شهر قائم شهر می باشد

مهندسین مشاور شهر قائم شهر

پیمانکاران شهر قائم شهر

نمودار صنعت قائم شهرنمودار صنعت قائم شهر

نمودار صنعت قائم شهر

نمودار صنعت قائم شهر یک شرکت در شهر قائم شهر می باشد

نماساز مجد قائمنماساز مجد قائم

نماساز مجد قائم

نماساز مجد قائم یک شرکت در شهر قائم شهر می باشد

نصیر سازهنصیر سازه

نصیر سازه

نصیر سازه یک شرکت در شهر قائم شهر می باشد

نالسرنالسر

نالسر

نالسر یک شرکت در شهر قائم شهر می باشد

مفید پیمان سازهمفید پیمان سازه

مفید پیمان سازه

مفید پیمان سازه یک شرکت در شهر قائم شهر می باشد

مصباح نیرو شمال مصباح نیرو شمال

مصباح نیرو شمال

مصباح نیرو شمال یک شرکت در شهر قائم شهر می باشد