شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

شرکت آب وفاضلاب روستايي استان فارس در فروردين ماه سال 1377  با هدف ایجاد تآسیسات تامین و توزیع آب شرب و بهداشتی و ایجادتاسیسات مرتبط با جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب،و بهره برداري از آنها در جهت خدمت رساني به روستاييان، در حوزه عمل شرکت(کل  روستاهاي استان فارس ) تشکیل شد. شرکت آب و فاضلاب روستايي استان فارس از همان ابتدا با توجه به مقوله بهبود مدیریت و ارتقا سیستم های مدیریتی و نیز توجه به سرمایه منابع انسانی و اکنون نيز در مسیر بهبود مستمر، علی رغم مواجه شدن با چالشهای جدی در زمینه های اقتصادی، و  وسعت حوزه خدماتی،  یکی از دستگاههای موفق در زمینه ارائه خدمات به مردم شریـف استـان فارس می باشد. این شرکت در حال حاضر  تعداد 2318 روستا را  با جمعیتی بيش از 1300632 نفر تحت پوشش داشته و  بيش از 84.81 درصد از جمعيت روستايي فارس از نعمت آب آشاميدني سالم برخوردارند. همچنين  تأمين آب شرب مورد نیاز بالغ بر  426287 مشترک آب  را از طریق 761 حلقه چاه، چشمه و قنات ،خرید آب و رودخانه،همچنین 7420/18 کیلومتر خط انتقال و 12443/42کیلومتر شبکه توزیع برعهده دارد. عمليات اجرايي  70.95  كيلومتر طول شبكه جمع‌آوري فاضلاب و  خط انتقال  به پايان رسيده و مطالعه تصفيه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب نيز در 5 روستا به اتمام رسیده و عملیات اجرایی آنها به زودی شروع می گردد.