برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات دربنیاد مسکن استان

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات دربنیاد مسکن ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،با حضور 33 نفر از کارشناسان فنی ومدیران بنیاد مسکن ...

ادامه خبر
نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بازنشستگان

نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بازنشستگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس باباپور دریک نشست صمیمی با حاج سید عظیمی ...

ادامه خبر
افتتاح وبهره برداری از طرح هادی روستاهای قره خضر، یوزباشکندی، بایقوت وقوزلو

افتتاح وبهره برداری از طرح هادی روستاهای قره خضر، یوزباشکندی، ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی وبه مناسبت 15 مهرماه روزملی روستاوعشایروباحضورمدیرکل بنیاد مسکن استان،امام ...

ادامه خبر
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرعامل توسعه مسکن ایران

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرعامل توسعه مسکن ایران

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس باباپور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با ...

ادامه خبر
جلسه تحلیل عملکرد اداری وپشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

جلسه تحلیل عملکرد اداری وپشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، باحضورآقای خزاعی مدیرکل اداری وپشتیبانی بنیاد مسکن کشورومدیرکل بنیاد مسکن ...

ادامه خبر
بزودی پرونده مسکن مهر بسته می شود

بزودی پرونده مسکن مهر بسته می شود

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت:درپایان امسال مساکن مهر ...

ادامه خبر
جلسه هم اندیشی شورای مدیران بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه هم اندیشی شورای مدیران بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی ...

جلسه هم اندیشی شورای مدیران بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی با حضورمهندس باباپورمدیرکل بنیاد مسکن استان، معاونین، مدیران شهرستانها وبا ...

ادامه خبر
رویکرد این بنیاد تامین مسکن روستائیان فاقد مسکن وتسریع روند صدور اسناد ثبتی برای املاک روستای است

رویکرد این بنیاد تامین مسکن روستائیان فاقد مسکن وتسریع روند ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی وپیرو هماهنگی بعمل آمده ، بمنظور بررسی و ارزیابی ...

ادامه خبر
واحد فناوری اطلاعات وارتباطات استان رتبه دوم درمیان کلیه استانها درسال ۹۶ شد

واحد فناوری اطلاعات وارتباطات استان رتبه دوم درمیان کلیه استانها ...

واحد فناوری اطلاعات وارتباطات استان رتبه دوم درمیان کلیه استانها درسال ۹۶ شد

ادامه خبر
فراخوان

فراخوان

فراخوان

ادامه خبر
جلسه قرآن مدیران ارشد استان در نمازخانه بنیاد مسکن برگزار شد

جلسه قرآن مدیران ارشد استان در نمازخانه بنیاد مسکن برگزار ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی ،این جلسه که روزهای یکشنبه هر هفته در یکی ...

ادامه خبر
برگزاری جسله شورای مسکن شهرستان شبستر با حضور مدیر کل ینیاد مسکن

برگزاری جسله شورای مسکن شهرستان شبستر با حضور مدیر کل ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،جلسه شورای مسکن شهرستان شبستربا حضور مهندس باباپور مدیر کل ...

ادامه خبر
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با فرماندار اهر

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با فرماندار اهر

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با فرماندار اهر

ادامه خبر
برگزاری جلسه همفکری همکاران حوزه معاونت پشتیبانی بنیاد مسکن شهرستانها

برگزاری جلسه همفکری همکاران حوزه معاونت پشتیبانی بنیاد مسکن شهرستانها

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی، به منظور تعامل بیش از پیش و پایش ...

ادامه خبر