جمعه، 3، خرداد، 1398 | Friday، 24 May، 2019

مرحله دوم: آگهی مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری شهر امیدیه

کد خبر: 101437
سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 19:30
نمایش: 87

مرحله دوم: آگهی مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری شهر امیدیه

شهرداری امیدیه در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحد های مختلف از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ ۱۸دی ماه۱۳۹۷ لغایت روز یکشنبه مورخ ۳۰دی ماه ۱۳۹۷ میباشد.

محل دریافت اسناد مناقصه: واحد امور قراردادهای شهرداری امیدیه

آخرین مهلت تحویل پاکات تا ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۳۰دی ماه۱۳۹۷ می باشد.

لینک اصل محتوا در شهرداری امیدیه

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی